Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 20. október 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

VUALTI s.r.o. s.r.o.
Sputniková 6, Bratislava 82101, IČO: 46884076, DIČ: 2023638144
Slovensko
E -mail: ks.06cipmylo@nimda

VAT ID: 2023638144

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.